Küülikute ja näriliste hammaste haigused

Hammaste probleemid on rohkem levinud küülikutel, merisigadel, tšintšiljadel ja deegudel. Väiksematel närilistel esineb neid vähem.

Vaevuste põhjused on mitmesugused. Probleemide taga võib olla näiteks geneetiline soodumus (nt hermeliin, lõvilakk), kolju või lõua trauma või ebasobiv toiduvalik (liiga vähe heina). Tihti jääb põhjus ka välja selgitamata.

Kõikide küülikute, merisigade, tšintšiljade ja deegude hambad kasvavad pidevalt kogu nende elu vältel. Hambumusviga võib tekkida kas esi-, vahe- või tagahammastele.

Esihammaste probleemid

Esihambad kasvavad 2–3 mm nädalas. Tavaliselt puutuvad üla- ja alalõua esihambad närimise käigus üksteisega kokku ja hõõrdumine paneb hambad lühenema. Kui hambad üksteise vastu ei hõõrdu, kasvavad need pidevalt edasi. Hambad võivad sellisel juhul minna väga pikaks ja põhjustada probleeme ninale, keelele, kurgulaele või mokkadele. Pikaks kasvanud esihambad võivad ka murduda, mis tekitab põletiku või paise.

Sellisel juhul tuleb esihambaid lühendada. Ära püüa kodus ise hambaid lühendada! See protseduur tehakse lühiajalise narkoosi all, et loom püsiks täiesti liikumatult. Narkoos kestab väga lühikest aega ja selle riskid on väga vähesed. Hammaste lõikamine võib põhjustada murde, mis on tihti mikroskoopilised, kuid siiski valulikud ja võivad tekitada lemmiklooma suus põletikke. Seepärast ei tohi eksootiliste lemmikloomade hambaid kunagi lühendada lõigates.

Taga- ja vahehammaste probleemid

Küülikute, merisigade, tšintšiljade ja deegude vahe- ja tagahambad kasvavad samuti kogu nende eluaja. Ka need hambad kuluvad tavaliselt toidu mälumise käigus, mistõttu peab toit koosnema pikkadest kiududest ja sisaldama rohkesti silikaate. Parim sööt on hein, värske rohi ning rohelised köögiviljad.

Kui lemmiklooma vahe- ja tagahambad koos toidu söömisega ei kulu, hakkavad need suus kasvama ja tekivad hambaogad. Hambaogad võivad kahjustada keelt ja põski, aga ka hambajuuri igeme sees, tekitades hambaluu väärarenguid.

Vähem levinud probleemideks on pisarakanali ummistumine ülahammaste juurte liigse kasvu tõttu, hambapaised (ühe või mitme hamba põletik) või lõualuu põletik.

Hambahaiguste sümptomiteks on sageli söögiisu puudumine ja kõhnumine, ilaeritus ja halb hingeõhk.

Väike kaamera abiks hammaste uurimisel

Hammaste kontrollimisel vaadatakse lemmiklooma hambaid esmalt ilma narkoosita üldise läbivaatuse käigus. Kui uuringu käigus kahtlustatakse hambahaigust, soovitame teha lemmiklooma pea röntgen- või CT-pildi hammaste ja lõualuu seisukorra uurimiseks. Lisaks uuritakse looma suud hoolikalt ka narkoosi all.

Lemmikloomale tehakse narkoos, suu avatakse ja tehakse uuring, kasutades väikest kaamerat. Kuna eksootiliste lemmikloomade suu on väga väike, võivad probleemid ilma kaamerata märkamata jääda. Kui avastatakse hammaste probleeme, siis hambaid lühendatakse (ei lõigata!), et viia suu seisund võimalikult sarnaseks tavapärasele.

Kui röntgen- või CT-pildi alusel tuvastatakse hambapaise või lõualuu põletik, tuleb alustada ravi.

Vahe- ja tagahammaste väljatõmbamist ei soovitata, kui hambad pole just väga põletikus ja liiguvad, sest hammaste eemaldamine on keerukas ja hambad võivad murduda, mis muudab olukorra hullemaks.

Hambahaigused on kroonilised haigused. Kui haigused avastatakse, ei saa neid kahjuks korraga terveks ravida. Mõnikord võib olla abiks toitumise muutmine. Tõenäoliselt vajab lemmikloom hambaravi siiski ka tulevikus. Alguses soovitame käia loomaarsti vastuvõtul iga kolme kuu tagant ja seejärel harvemini, sõltuvalt hammaste kasvukiirusest. Soovitame võimalike vaevustega aegsasti tegelema hakata ja lasta lemmiklooma hambaid regulaarselt kontrollida. Ei maksa oodata ajani, kui lemmikloom enam ei söö. Siis on valud juba suured.

Muud hammaste haigused

Tšintšiljadel võib tekkida hambaauke. Auke ei ole enamasti võimalik avastada ilma kaamerata, kuid need saab kindlaks teha röntgen- või CT-pildi abil. Hambaauk võib olla valulik vaevus, mis tekitab tšintšiljadel söögiisu puudumist. Valutava hamba väljatõmbamine toimub narkoosi all ja lemmikloomale määratakse valuravi.

Väikeste näriliste hammaste haigused

Väikestel närilistel kasvavad kogu elu vältel vaid esihambad. Seepärast on nende ainukeseks probleemiks esihammaste vale hambumus. Selle kohta saab lisateavet eestpoolt.

Seda teenust pakkuvad kliinikud

Palun oodake, kliinikud laadivad...